Základná filozofia značky Essenté – kozmetické prípravky by nemali mať len ošetrujúce a dekoratívne účinky, ale mali by aktívne napomáhať ku zlepšovaniu zdravého stavu vzhľadu pokožky. Voľba aktívnych látok a ďalších zložiek jednotlivých prípravkov kozmetiky Essenté, rovnako ako ich presné pomery a výrobné postupy, sú preto postavené na najmodernejších vedeckých poznatkoch z oblasti kozmetológie a dermatológie.

Kozmetika Essenté tak kompletne spĺňa medzinárodné kritériá, ktoré ju oprávňujú k tomu, aby bola s hrdosťou označovaná odborným výrazom k o z m e c e u t i k u m, t.j. všeobecne uznávaným označením pre najvyššie kategórie kozmetických produktov.

Rovnako ako slovo krása, je aj značka Essenté abstraktným pojmom, ktorý nie je možné presne popísať či preložiť. Napriek tomu vyjadruje všetko, čo pre nás pri jej vývoji bolo dôležité – inšpiráciu Francúzskom, kolískou modernej európskej kozmetiky, aj to, že tým najdôležitejším základom (fr.„essentiel“) pre krásnu pleť je jej zdravie („santé“).

Close Košík
Close Obľúbené
Close
Close
Kategórie